Bezmotorová komunikace A2 na Rohanském ostrově projde rekonstrukcí. Provoz bude objížďkami narušen jen minimálně

V rámci přípravných prací týkajících se stavebních úprav bezmotorové komunikace A2 na Rohanském ostrově dojde od pondělí 20. srpna k omezení provozu na této komunikaci, a to na několik týdnů. Trasa A2 bude v úseku prodloužená Šaldova a Libeňský most sice uzavřena, ale cyklisté mohou počítat s objízdnou trasou. Rohanský ostrov zůstává tedy pro bezmotorovou dopravu zůstane i nadále průjezdný. Podrobnější informace k objízdným trasám jsou přiloženy k této zprávě.

Roman Petrus, starosta městské části Praha 8, situaci komentuje: „Velmi mě těší, že městská část podniká další krok ke zkvalitnění frekventované bezmotorové komunikace pro uživatele. Projekt stavebních úprav počítá s výměnou nerovného štěrkového povrchu za vhodnější povrch asfaltový a v rámci možností také s rozšířením této komunikace. Věřím, že úpravy této komunikace ocení jak cyklisté, tak chodci.“

Roman Petrus dále dodává: „Jsem rád, že městské části Praha 8 se dlouhodobě daří naplňovat sliby dané v oblasti bezmotorové dopravy. Hned na počátku volebního období si městská část nechala zpracovat Generel bezmotorové dopravy Prahy 8, jehož cílem bylo mimo jiné vygenerovat vhodné projekty k realizaci. Některé výstupy z generelu občanům slouží již dnes, například nedávno proběhlá stavba bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká anebo realizace cyklospřístřešků ZŠ Burešova. Kromě stavebních úprav bezmotorové komunikace A2 městská část připravuje ještě projekty bezmotorových komunikací A2 a A26, Lodžská – K Pazderkám a Střelničná.“

Autor: KK

Přílohy:

01_cyklostezka_klad_lis­tu_a4.pdf

02_cyklostezka1_e­tapa1_cast_or­to_a4.pdf

03_cyklostezka1_e­tapa2_cast_or­to_a4.pdf

04_cyklostezka1_e­tapa3_cast_or­to_a4.pdf

05_cyklostezka1_e­tapa4_cast_or­to_a4.pdf

06_cyklostezka1_e­tapa5_cast_or­to_a4.pdf

07_cyklostezka1_e­tapa6_cast_or­to_a4.pdf