Stavba bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká pokračuje

Titulek
TitulekTitulek

Foto: Vladimír Slabý