Stavba bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká započala!

TitulekTitulekMomentálně probíhá výstavba nové bezmotorové komunikace Ďáblická – Žernosecká. Tato komunikace, která bude fungovat v režimu odděleného provozu chodců a cyklistů, mimo jiné naváže na již existující trasu A283. Výstavba potrvá několik týdnů.