Dočasné zneplatnění cyklopřejezdu na Elsnicově náměstí

Dle informací Magistrátu hl. m. Prahy byl na základě požadavku Policie ČR dočasně zneplatněn cyklopřejzd na Elnicově náměstí, a to z důvodu zřízení přechodné světelně řízené křižovatky na objízdné trase, která byla vyznačena kvůli rekonstrukci tramvajové trati Palmovka probíhající od 20. 5 do 30.6. 2017. Toto opatření bylo zavedeno z důvodu zvýšení bezpečnosti provozu, neboť zmiňovaný cyklopřejezd se nachází nedaleko od stopčáry přechodné světelně řízené křižovatky. Vzájemné ovlivňování místa řízeného SSZ a cyklopřejezdu by pak mohlo vést ke vzniku nehod.

Na podnět odboru dopravy ÚMČ P8 magistrát opět konzultoval celou situaci s Policií ČR, přičemž obě složky dospěly k závěru, že dopravní značení zůstane zneplatněno, protože se jedná pouze o měsíční přechodnou úpravu. Opatření v tomto místě je již užito opakovaně, vždy v souvislosti se zřízením světelné signalizace. Rovněž bylo magistrátem připomenuto, že cyklista na cyklopřejezdu smí přejet vozovku jen tehdy, pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy, přičemž řidič vozidla nesmí cyklistu na cyklopřejezdu ohrozit. Po zrušení cyklopřejezdu již sice tento vztah není konkrétně pravidly popsán, cyklista však může (resp. zákon mu to nezakazuje), pokud se dostatečně rozhlédne, přejet vozovku v místě dle svého nejlepšího uvážení.