Praha 8 hostila první koordinační schůzku k Pražskému Cyklozvonění 2017

TitulekTitulek

Ve čtvrtek 30. března 2017 se v Grabově vile uskutečnila první koordinační schůzka k Pražskému Cyklozvonění 2017, které bude letos pod záštitou p. místostarosty Petra Vilguse ve spolupráci se sdružením Na Kole pořádat městská část Praha 8.

Na schůzce, kterou uspořádaly odbor dopravy ÚMČ P8 a sdružení Na Kole za podpory místní Agendy 21 a jíž se zúčastnili zástupci několika městských částí a organizací, se projednávala řada záležitostí. Termín a místo konání akce byly stanoveny na neděli 17. září 2017, přičemž jakožto místo pro doprovodný program byly letos vybrány Kaizlovy sady. V letošním roce se vedle stálých účastníků připojí k cyklozvonění i další městské části (zbývající městské části stále ještě mohou využít možnosti se připojit). Zástupkyně sdružení Na Kole paní Jitka Vrtalová představila vizuál letošního ročníku a se zúčastněnými domluvila další postup v oblasti příprav souvisejících s vedením tras cyklojízd a doprovodným programem. Také zmínila, že cyklozvonění se odehrává v kontextu Evropského týdne mobility, jehož hlavním tématem bude letos tzv. sdílená mobilita, čímž je myšleno např. setkávání lidí ve veřejném prostoru.

Pražské Cyklozvonění je již tradiční akcí, kterou od roku 2007 pořádají pražské městské časti a okolní obce. Akce se skládá ze dvou částí, a sice z hvězdicové cyklojízdy a z následného programu v cílovém místě. Nejprve se v rámci cyklojízdy z jednotlivých zúčastněných městských částí sjíždějí skupiny cyklistů do společného cíle. V cílovém místě pak všichni společně zvoní na cyklistické zvonky a následně mohou využít nabídky pestrého doprovodného programu pro děti i dospělé. Každý účastník také obdrží zvonek na kolo a tričko s logem akce.

Cílem této neziskové akce jsou propagace bezpečné cyklistické dopravy v Praze a možností rekreace v Praze, propagace aktivní mobility (např. cyklistika, in-line, vodní turistika atd.), upevnění partnerství mezi jednotlivými městskými částmi a MHMP při realizaci pražských cyklostezek a cyklotras, seznámení účastníků s osvětovými tématy (např. zdravý životní styl) a propojení zkušených cyklistů se začátečníky.

Autor: KK