Praha 8 nechala instalovat nové směrové tabule

Titulek

Na území celé Prahy 8 byly nově instalovány směrové tabule, jejichž výrobu si zadala městská část Praha 8. Důvodem bylo dosavadní nedostatečné značení, které bylo matoucí a nedokázalo občany přehledně navigovat. Cílem orientačních tabulí, které odkazují na významná místa a objekty nacházející se na území Prahy 8 anebo v jeho těsné blízkosti, je zjednodušit obyvatelům a návštěvníkům orientaci v území a zároveň je upozornit na objekty veřejné infrastruktury, památky či zajímavá místa. „V městské části Praha 8 je mnoho zajímavých míst, ale bohužel je někdy poměrně složité se k nim dostat nebo dokonce nejsou mezi širší veřejností dostatečně známá. Pomoci změnit to mají nové orientační tabule, které by měly zajistit, že chodci tato místa snadněji najdou. Navíc je i informují, které další významné objekty se nachází v jejich bezprostředním okolí,“ uvedl radní Karel Šašek (ČSSD).

Nové orientační tabule byly umístěny ve všech čtvrtích městské části Prahy 8, přičemž zohledňují velkou vzájemnou různorodost těchto čtvrtí. V Kobylisích a Ďáblicích tak cedule především navigují chodce k důležitým sportovním a rekreačním místům, například ke dvěma místním koupalištím, Beachklubu Ládví a Ďáblickému háji. V Karlíně zase nové směrové tabule usnadní návštěvníkům cestu k významným historickým a kulturním objektům, mezi které patří mimo jiné Karlínská synagoga a Zámeček Sluncová. Nově instalované značení rovněž zjednoduší cestu k oblíbenému přívozu P7 spojujícímu Holešovice, ostrov Štvanici a Karlín.

Celkem bylo instalováno skoro 300 kusů nových orientačních tabulí, které jsou umístěny na více než 40 místech a navigují chodce k téměř 60 lokalitám a objektům. Nové značení je navrženo tak, aby zabíralo co nejméně místa a neomezovalo chodcům prostor k jejich pohybu. Orientační tabule proto mají malé rozměry (1100/200 milimetrů a 1500/200 milimetrů) a většina jich je umístěna na stávajících sloupech veřejného osvětlení či trolejového vedení. Je-li to v dané lokalitě vhodné, jsou tabule oboustranné.

Autoři: PP, KK