Uzavírka cyklotrasy A2 na Rohanském nábřeží a zřízení objízdné trasy

Z důvodu havarijního stavu terasy hotelu Hilton dojde k uzavření zde vedeného úseku cyklotrasy A2. Současný stav terasy hotelu je dle statického posudku natolik závažný, že bezprostředně ohrožuje zdraví chodců a cyklistů. Terasa vyžaduje okamžitou rekonstrukci, jejíž hladký průběh vylučuje garanci bezpečného cyklistického a pěšího provozu. Cyklotrasa bude uzavřena po dobu trvání rekonstrukce terasy.

Zřízení objízdné trasy bude co nejdříve zajištěno Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, jež je správcem této komunikace. Náhradní trasa povede pod terasou hotelu Hilton po komunikaci Rohanské nábřeží, a to jak na chodníku, tak po zde již zřízeném cyklopruhu.

autor: KK