Kampaň Do práce na kole startuje i v roce 2017

TitulekTitulek

Vzhledem k loňskému velkému úspěchu se kampaň Do práce na kole uskuteční i v roce letošním. Účelem kampaně je propagace takových způsobů dopravy, které jsou pro člověka zdravé a zároveň jsou šetrné vůči životnímu prostředí. Princip soutěže tkví v tom, že účastníci se po dobu jednoho měsíce dopravují do práce pěšky anebo na kole. Kampaň má podobu soutěže, jíž se účastní týmy o dvou až pěti členech. Společným cílem týmu je absolvovat více než 66 % všech cest do práce na kole, a to v období měsíce května. Kromě této stěžejní aktivity vypsali organizátoři ještě další soutěžní kategorie a připravili řadu doprovodných akcí včetně celopražského slavnostního vyhlášení a udílení cen.

Pro zapojení své organizace do soutěže musí zaměstnavatel podniknout následující kroky. Nejprve je třeba v organizaci jmenovat koordinátora, který bude zajišťovat komunikaci. Následně by možnost zapojení se do soutěže měla být nabídnuta zaměstnancům. Registrace do soutěže probíhá od března do dubna 2017.

Zaměstnavatel by měl ideálně za své zaměstnance zaplatit účastnický poplatek. Kromě úhrady poplatku by bylo vhodné zlepšit podmínky pro parkování kol a zpřístupnit sprchy. Koordinátor může být také zaměstnavatelem podpořen v organizaci doprovodných akcí a motivačních programů.

Více informací lze v případě zájmu nalézt na www.dopracenakole.cz

Tvářemi kampaně se stali břišní a hrudní chirurg prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a fyzioložka a biochemička prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. Obě zmíněné osobnosti ukazují, že jízda na kole není limitována věkem, neboť i po sedmdesátce využívají kolo v hojné míře.

autoři článku: DPNK a KK

autor fotografie H. Illnerové: Jan Krčmář, autor fotografie P. Pafka: Jan Mudra