Praha 8 má nový cyklosčítač

Na Praze 8 byl instalován nový cyklosčítač, který doplňuje již existující soustavu pražských cyklosčítačů. Tyto sčítače evidují počty cyklistů, kteří daným územím projíždějí. Data ze sčítačů vypovídají o využívanosti cyklistických tras a slouží jako podklad pro úpravy a případné rozšíření cyklistické infrastruktury. Na území Prahy 8 se nyní nacházejí 2 cyklosčítače, a sice na Rohanském nábřeží a nově také na Elsnicově náměstí (křížení U Českých loděnic a Elsnicova náměstí).

Data z pražských cyklosčítačů jsou zveřejněna na odkaze níže, který je k nalezení také na webu Technické správy komunikací hl. m. Prahy:

https://unicam.camea.cz/…ounter/index

Na úvodní straně se nacházejí aktuální počty cyklistů, kteří uvedenými místy projížděli, a aktuální informace o teplotách. Kliknutím na název konkrétního místa se zobrazí podrobnější informace. V případě zájmu je možné si nastavit zobrazení počtu cyklistů pouze pro konkrétní časový úsek. Spolu s těmito údaji se zobrazují také informace o teplotách, které na daném místě ve vybraném časovém úseku panovaly.

autor: KK