Magistrát vydal pěší mapu Prahy

Bezmotorová doprava v Praze se v posledních letech těší stále větší oblibě, avšak potenciál jejího využívání rozhodně není beze zbytku naplněn. Jedním z nástrojů propagace bezmotorové dopravy je vytváření a vydávání map, které občany informují o alternativních možnostech přepravy.

Po vydání cyklomap přichází Magistrát s další novinkou, a sice s mapou pro pěší. Kromě zajímavých tipů pro volný čas (k nalezení jsou zde kulturní organizace, ale také parky, veřejná prostranství, dětská hřiště a další) přináší mapa také informace o možnostech využití pěší dopravy. Uživatelé si tak mohou zvolit cestu klidnější ulicí a naopak se mohou vyhnout ulicím se znečištěným ovzduším. Mapa též upozorňuje na pasáže, průchody a bezbariérové přístupy.

Nové mapy si lze vyzvednout v Informačním centru „bílého“ domu ÚMČ Prahy 8 anebo v budovách Magistrátu hl. m. Prahy. Mapa je též dostupná elektronicky na odkaze níže zveřejněném:

http://www.cistoustopou.cz/…apa_AB_0.pdf