Generel bezmotorové dopravy

V České republice je generel vnímán jen jako územně plánovací podklad. Moderní přístup k cyklistickým generelům nabízí ale i jiné řešení. Je důležité se na něj dívat spíše z pohledu strategického plánování. Proto musí být generel propojen s celkovou vizí města a napojen na strategické cíle a především na akční plán.

Schválení takového dokumentu často předchází dlouhá projednávání, ale i z tohoto důvodu nehrozí, že by generel skončil v „šuplíku“.

Moderní přístup ke generelu je uplatňován právě v Městské části Praha 8, která připravuje strategický dokument dalšího rozvoje na základě aktivního zapojení občanů do procesu tvorby. Generel bezmotorové dopravy se tak stává první vlaštovkou oznamující přípravu vyššího strategického dokumentu.


Generel bezmotorové dopravy Prahy 8

Generel bezmotorové dopravyPDF ke stažení

Návrh sítě cyklotras – mapaPDF ke stažení

Návrh sítě cyklotras – schémaPDF ke stažení

Návrh sítě in-line tras – mapaPDF ke stažení

Návrh sítě in-line tras – schémaPDF ke stažení

Návrh sítě pěších tras a koridorů – schémaPDF ke stažení

Návrh sítě pěších tras a koridorů – schémaPDF ke stažení

Základní schéma prostorových vztahů – na podkladě současné sítě komunikacíPDF ke stažení

Základní schéma prostorových vztahů – na podkladě historické sítě komunikacíPDF ke stažení