O projektu

Jízda na kole začíná být veřejností vnímána nejen jako volnočasová aktivita, ale také čím dál více jako dopravní prostředek, který je vedle automobilu či hromadné dopravy vhodnou alternativou při každodenním dojíždění do práce ve větších i menších městech a ani Praha není v tomto výjimkou.

Vnímáme velkou potřebu umožnit nyní i v blízké budoucnosti obyvatelům naší městské části takovouto formu dopravy využívat co nejčastěji s nejvyšším komfortem, aby jedinou překážkou pro jízdu na kole bylo jen špatné počasí.

Z těchto důvodů byl vypracován generel bezmotorové dopravy a vzniknul projekt 8prokola, který vás bude formou komunikace na tomto portálu či sociálních sítích informovat o novinkách v oblasti cyklistické dopravy na území Prahy 8 i v rámci celé Prahy.

Doplňkově budou pod hlavičkou tohoto projektu realizovány i dopravně bezpečnostní či informační kampaně zaměřené na cyklisty všech věkových kategorií.